Пресцентърът на НАП публикува съобщение със заповедта с одобрените до момента заявления на фирмите, поискали подкрепа с оборотен капитал. Продължава проверката и оценяването на останалите подадени заявления.

Очаква се сумите да са по сметките на получателите на помощта до края на работния ден днес.

В следващите дни предстои издаването на нови заповеди, с които ще да бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ, се казва в съобщението.

Всички кандидати могат да следят за повече информация в сайта на НАП и ИСУН.

По-късно НАП публикува ново съобщение, в което казва, че още 42 фирми са получили днес плащания по програмата за подкрепа с оборотен капитал в размер на 2,7 млн. лева. Списъкът с новите одобрени кандидати се съдържа в заповед на изпълнителния директор на НАП.

В следващите дни предстои издаването на нови заповеди, с които ще бъдат одобрени за подкрепа и други дружества, кандидатствали за финансова помощ.