Националната агенция за приходите (НАП) напомни за изтичащи на 30 септември срокове за вноски, подаване на различни видове декларации и коригиране на такива - сред тях коригиращи данъчни декларации и нови данъчни декларации. 

Ето какво се изисква според данъчно-осигурителния календар с дата 30 септември 2022 г.  

 • Внасяне на осигурителните вноски за ДОО и ДЗПО за самоосигуряващите се лица за фонд "Пенсии", фонд "Общо заболяване и майчинство"
 • Внасяне на осигурителните вноски за ЗЗО за самоосигуряващите се лица за ЗЗО при определяне на окончателната осигурителна вноска за 2021
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ 
 • Възможност за еднократно подаване на нова годишна декларация за корекция на данъчния финансов резултат и данъчното задължение
 • Възможност за промени в справките по чл. 73 от ЗДДФЛ за предходната година 
 • Деклариране и внасяне от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки в страната на окончателния данък
 • Подаване еднократно на декларация Образец № 6 от самоосигуряващите се лица
 • Подаване на декларация от лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник
 • Подаване на декларация от лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на български държавни органи
 • Подаване на декларация от съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба
 • Регистрирано лице по чл. 157а от ЗДДС подава справка-декларация за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни