Основната инвестиционна политика на ЕС и един от най-конкретните изрази на солидарност в Съюза - политиката на сближаване, представлява много повече от преразпределение на средства към по-бедните държави членки, въпреки че то все още е нейна характеристика. Тя е мощен инструмент за регионално развитие с потенциал за насочване на ресурсите към постигане на целите на Европейския съюз и за подобряване на административните практики и култура в цяла Европа, макар и като косвен ефект на кохезионната политика.

Това е коментирал днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков при участието си в конференцията на Комитета на регионите и Националното сдружение на общините в Република България на тема "Отражението на дългосрочния бюджет на ЕС след 2020 г. върху местните и регионалните власти", съобщиха от министерството.

През следващия програмен период - 2021-2027 г., за България се предвижда увеличение по линия на кохезионната политика и по линия на фондовете за кохезия, е казал министърът. С 8 на сто повече се очаква да бъдат средствата за кохезия за нашите градове и региони, за по-добра инфраструктура. Това ще допринесе за постигане на поставената цел за по-високи доходи и по-добър стандарт на живот на българските граждани, е изтъкнал министърът.

По думите на министъра положително отражение ще даде въвеждането на по-гъвкав подход за многофондови инвестиции - многофондово финансиране и дори многофондови програми, които дават възможност за регионализиране на инвестициите и фокус върху спецификите и нуждите на конкретните територии. Има засилване на децентрализирания подход на управление на програмите, което също е предпоставка за изпълнение на инвестиции с висока добавена стойност, е казал още той.