Академия BULATSA подновява изпитите за нови ръководители на полети. Това съобщиха от Академията. Желаещите да подадат документи за есенния подбор могат да го направят до 17.00 ч. на 30 октомври. Академия BULATSA е част от ДП "Ръководство на въздушно движение" и е единствената сертифицирана в България организация за обучение на ръководители на полети, съгласно изискванията на Европейския съюз и приложимото национално законодателство.

Обучението на одобрените кандидати продължава около година и половина, като през този период за тях е осигурена стипендия. При успешно завършване на курса бъдещите ръководители на полети получават свидетелства за правоспособност, които отговарят на установените международни стандарти и могат да започнат да практикуват професията.

Желаещите да работят като ръководители на полети трябва да са на възраст до 30 години, с висше образование, минимална образователна степен "бакалавър" (без значение от специалността) и добро владеене на английски език - ниво B2. Всеки, който не притежава валиден сертификат за ниво, ще може да се яви на безплатен тест в центровете на BULATSA в София, Варна и Бургас. При подбора на кандидати BULATSA използва тестовете FEAST и WOMBAT. Ако психомоторните тестове са неуспешни, кандидатът ще бъде допускан повторно до следващ подбор, след не по-малко от 24 месеца от датата на предишното явяване, но не повече от две явявания на всеки от тестовете.