През третото тримесечие на 2019 година Румъния и България са били страните с най-голямо увеличение на разходите за час труд в ЕС. Това сочат публикувани днес данни от Евростат.

В северната ни съседка е отчетено 13.2% повишение на годишна база, а у нас - с 10%. Челната тройка допълва Унгария с 8.9%.

През третото тримесечие на 2019 г. най-голямо годишно увеличение на почасовите разходи за труд е регистрирано в Румъния - 13,2%, и България - 10,0%, докато най-малко увеличение е отчетено в Люксембург (0,3%) и Финландия (0,4%).

След България се нареждат Унгария, Латвия, Естония, Словакия, Чехия, Полша и други, а до Люксембург и Финландия са Италия, Австрия, Швеция, Гърция, Дания, Франция, Испания и други.

Средно в ЕС разходите за труд през третото тримесечие са се увеличили с 3.1% на годишна база. За сравнение, през второто тримесечие растежът бе с 3.2%. В Еврозоната растежът по традиция е по-малък - 2.6%, докато за периода април-юни растежът бе 2.8%.

През третото тримесечие на 2019 г. в България 9,7% от разходите са за заплати (8,5% преди година), а 11,2% за други (10,3% преди година). През второто тримесечие на тази година страната ни е отделяла общо 11,4% - 11,3 на сто са били за заплати и 11,9% за други.

На територията на ЕС разходите за труд са се повишили най-много в областта на промишлеността - с 3.3%, с 3.2% в строителството, с 3.1% в сферата на услугите и с 2.9% в публичния сектор.

В България увеличението е най-голямо в публичния сектор - с 10.9%. На второ място е увеличението в услугите - 10.5%, следвано от строителния сектор - 10.1%, и промишлеността - 8.3%.