Международният валутен фонд (МВФ) днес обяви, че е преразгледал към понижение прогнозата си за растежа на световната икономика за 2019 година, определяйки я като скована и умерена в условията на трайно напрежение в търговските отношения между Китай и САЩ и труден Брекзит в Европа, предаде АФП.

МВФ вече залата на растеж от 3,2 на сто тази година и 3,5 на сто през 2020-а, което е с минус 0,1 процентен пункт по-малко в сравнение с предварителната оценка от април.

За развитите промишлени страни, тъкмо обратното, Фондът е повишил прогнозата си за 2019 година с 0,2 процентен пункт, който се дължи до голяма степен на динамиката на икономиката на САЩ. Предвижданията за Китай за 2019 година са понижение с 0,1 процентен пункта.