Реалният брутен вътрешен продукт на Европа тази година се очаква да нарасне с най-бавния си темп от 2013 г. насам, съобщи Международният валутен фонд (МВФ), цитиран от CNBC и Инвестор.

В доклада си за регионалните икономически перспективи фондът отбелязва, че реалният ръст на БВП на Стария континент ще намалее до 1,4% тази година спрямо 2,3% миналата година, след което ще се ускори до 1,8% през 2020 г.

БВП на еврозоната се повиши с 0,2% на тримесечна основа през трите месеца до края на септември, като задържа темпа от предходното тримесечие. Спрямо същото тримесечие на 20018 г. икономиката на еврозоната нарасна с 1,1%, което е най-слабият годишен растеж от четвъртото тримесечие на 2013 г. насам. През март ЕЦБ понижи прогнозата си за БВП през 2019 г. до ръст от 1,1% спрямо очакваното преди това повишение от 1,7%.

В най-развитите икономики в Европа възстановяването се очаква да бъде по-скромно с ръст от 1,3% през 2019 г. и 1,5% през 2020 г. благодарение на прогнозираното повишаване на глобалното търсене. МВФ обаче отбелязва, че перспективите за възстановяване на глобалната търговия не са толкова силни, колкото преди шест месеца.

Факторите, които определят слабостта в промишленото производство и търговията на развитите страни в Европа, вероятно ще се запазят, прогнозира базираната във Вашингтон организация.

"Забавянето на капиталовите разходи и разходите на потребителите в Азия вероятно ще продължи на натежава върху износа на Европа и растежа, тъй като регионът е голям износител на капиталови стоки и транспортно оборудване", отбелязват авторите на доклада.

"Стабилният растеж на търсенето в САЩ, които са голям търговски партньор на много европейски страни, е смекчаващ фактор, но ръстът на американската икономика се очаква да се забави спрямо настоящия си силен темп", посочва МВФ.

Автомобилният сектор може да продължи да натежава на растежа на фона на признаците за насищане и затягането на стандартите за въглеродните емисии в Китай, както и изместването на нагласите на потребителите към електромобилите, пишат авторите на доклада. Това ще се отрази особено негативно на страни като Германия и Словакия, предупреждават те.

Забавянето на индустрията и търговията в съчетание с несигурността в търговската област и около Brexit започва да оказва влияние върху фиксираните инвестиции в редица страни, подчертава МВФ.

Въпреки това частното потребление и секторът на услугите в Европа остават устойчиви, подкрепени от силните пазари на труда, които помагат за компенсирането на някои слабости, предизвикани от нестабилната външна среда.

Авторите на доклада обаче заключават, че промишленото производство в Европа и търговията са отслабнали значително. "Появяват се някои признаци на забавяне на вътрешното търсене. Услугите и потреблението до момента са устойчиви, но степента на продължаващата им устойчивост ще зависи от развитията на пазарите на труда", отбелязват авторите на доклада.

Европейски страни с нововъзникваща икономика

Въпреки че основните данни до голяма степен отговарят на прогнозите на МВФ за световната икономика от април, има значителни различия и ревизии при отделните групи държави.

Очакванията за развитите европейски икономики бяха понижени с 0,1 процентни пункта както за 2019, така и за 2020 г. с по-големи ревизии в зависими от промишленото производство икономики като Германия. В същото време очакваният ръст на нововъзникващите икономики в Европа за тази и следващата година беше ревизиран към повишение съответно 0,5% и 0,2%.

Например за турската икономика се очаква растежът да се ускори от едва 0,2% през 2019 г. на 3% през 2020 г. след отшумяването на икономическите сътресения от миналото.

"В Турция голямото ревизиране на растежа към повишение отразява по-доброто от очакванията представяне през първото полугодие", коментират авторите на доклада.

Страната изпадна в рецесия тази година, но се върна към растеж благодарение на стимулиращата ръста фискална политика, увеличаването на кредитирането от държавните банки и смекчаването на паричната политика.

В същото време растежът в Русия се очаква да скочи от 1,1% през 2019 г. до 1,9% през 2020 г., ако планираните проекти в страната бъдат задействани успешно.

Растежът в други европейски страни с нововъзникваща икономика се очаква да се забави до съответно 3,7% и 3,1% през 2019 и 2020 г. заради последиците от забавянето на по-развитите икономики на Стария континент и естественото свиване на растежа до устойчиви нива.