Бързо намаляващото и застаряващо население в Централна и Източна Европа (CEE) може значително да попречи на икономическия растеж и сближаването на страните от региона с по-развитите европейски икономики, съобщи в понеделник Международният валутен фонд, цитиран от Ройтерс.

Заместник-управителят на МВФ Тао Джан заяви на конференция в Дубровник, че общото население на региона на Централна и Източна Европа ще намалее с 12% до 2050-а година поради застаряването и миграцията, докато работната сила вероятно ще спадне с цели 25 на сто.

Той визира предимно членове на Европейския съюз и страните-кандидатки, които преди това бяха част от комунистическия блок.

Агенция Ройтерс напомня, че през последните години мнозина трудещите са напуснали този регион, за да работят в по-богатата Западна Европа.

"Намаляването на предлагането на работна ръка и по-ниската производителност на по-възрастните работници, заедно с по-големият натиск върху публичните финанси, могат да струва на държавите от CEE около 1% от брутния вътрешен продукт на година", отбеляза г-н Джан.

Според МВФ обаче доходът на глава от населението в региона до 2050 година ще се повиши до 60% от нивото в Западна Европа и спрямо сегашните 52 на сто.

"Без настоящия демографски натиск регионът би могъл да достигне дори 74% от равнището на доходите в Западна Европа за същия прогнозиран период", отбеляза заместник-управителят на МВФ.

Икономиките на членовете на ЕС от Централна и Югоизточна Европа се очакват да нараснат главно с между 2,6% и 4,6% през тази година. За сравнение, в рамките на целия Европейския съюз се прогнозира икономическа експанзия от 1,4 на сто.

Тао Джан от МВФ също така отбеляза, че за да смекчат перспективите за отслабване на растежа, страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа разполагат с политически избори като наемане на повече чуждестранни работници, създаване на стимули за връщане на квалифицираните работници от Западна Европа и привличането на повече жени и възрастни хора в пазара на труда.

Той също така предложи подобрено използване на технологиите чрез увеличаване на нивата на роботизиране на производството. "Мнозина трудещи се тревожат, че роботите ще изместят човешката работна сила. Но в този регион увеличаването на автоматизацията съвпадна с увеличаването на заетостта", отбеляза Тао Джан.

Представителят на МВФ също така препоръча образователна реформа и инвестиции в обучение, за да се гарантира, че работниците ще се възползват от технологиите и автоматизацията.