Рейтинговата агенция Мудис (Moody's) повиши снощи дългосрочния кредитен рейтинг на Гърция от B1 на Ba3 със стабилна перспектива, съобщават АНА-МПА и БТА.

Основните аргументи за решението са два:

Първо, подчертава се, че продължаващите реформи допринасят за устойчивото подобряване на институционалния капацитет и вече са довели до осезателен напредък в области като фискалното управление и борбата с корупцията. Според Мудис рискът от отстъпление в тези области е нисък.

Второ, перспективите за развитието на страната през следващите години са положителни въпреки краткосрочното негативно въздействие на пандемията от коронавирус, особено в сектора на туризма.

Гръцката икономика ще се облагодетелства от продължаващите усилия за подобряване на инвестиционния климат, успоредно с притока на много съществени европейски ресурси за възстановяване, като се прогнозира темп на растеж от 3,5 процента в средносрочен план.