Международната рейтингова агенция "Мудис" (Moody's) е преразгледала перспективата на кредитния рейтинг на Румъния от стабилна на отрицателна, съобщи Аджерпрес, като се позовава на румънското министерство на финансите.

Агенцията потвърждава рейтинга на страната по отношение на дългосрочния и краткосрочния дълг в чужда и местна валута на ниво Baa3 (латински букви - б.ред.).

Решението на "Мудис" да потвърди рейтинга на Румъния се основава на съществения потенциал на страната за икономически растеж, дори в контекста на пандемията от коронавирус, както и на умерения институционален капацитет на румънската държава. Според агенцията Румъния има по-голяма икономика и по-бърз темп на растеж в сравнение с други страни в същата рейтингова категория (Baa3).

"Съобщението на Мудис потвърждава, че настоящите приоритети на министерството на финансите и по-конкретно приемането и прилагането на фискални мерки за борба с кризата на Ковид-19 и икономическото възстановяване на Румъния, са правилни. Чак след справянето с безпрецедентната криза ние ще бъдем в състояние да говорим за фискална консолидация", заяви финансовият министър Флорин Къцу.

Според съобщението на министерството, Мудис посочва, че промяната в перспективата на рейтинга отразява влошаването на структурата на публичните финанси, усложнено от увеличаването на дългосрочния дълг в резултат на пенсионната реформа, приета през 2019 г., както и влошаването на румънската външна позиция.

Фактори, които биха могли да доведат до възстановяване на перспективата на страната, са подобряване на събирането на данъци, ограничаване на държавните разходи, съпроводено с други мерки, които биха могли да повлияят позитивно на фискалната устойчивост (увеличени инвестиционни разходи и трайно намаляване на дефицита по текущата сметка), се казва в съобщението на министерството.