От министерството на труда и социалната политика информираха за основните постижения на българското европредседателство в областта на заетостта и социалната политика.

В рамките на българското председателство е имало две формални заседания на Съвета на ЕС във формат "Заетост и социална политика" /Съвет EPSCO, на 15 март в Брюксел и 21 юни в Люксембург/, едно неформално заседание на министрите по заетостта и социалната политика /17-18 април в София/ и Трипартитната социална среща на върха за растеж и заетост /21 март в Брюксел/.

Един от най-големите успехи на българското председателство е постигането на споразумение между Съвета и Парламента и окончателно приемане на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги, се посочва в съобщението. Чрез ревизирането на директивата е въведен принципът "Равно заплащане за равен труд", справедлива конкуренция между предприятията, които командироват работници и местните предприятия. Промените внасят по-голяма яснота на законодателството на ЕС за командироване на работници. Според новите разпоредби командированите работници ще получават еднакво заплащане за една и съща работа с местните си колеги.

ЕП е приел позицията на Съвета за клауза за изключение, която предвижда, че ревизираната директива за командироване на работници няма да се прилага за сектора на международния транспорт до влизане в сила на специалното секторно законодателство, което ще уреди условията и реда за прилагане на директивата за този специфичен сектор. За срок от 12 месеца, с възможност за удължаване до 18 месеца, ще се прилагат условията на труд, предвидени в директивата. След този срок ще се прилага изцяло трудовото законодателство на приемащата държава.

По време на заседанието на Съвета EPSCO на 21 юни в Люксембург е постигнат Общ подход по Директивата за равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи. Общата цел е да се подобри достъпът до схемите за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, като например отпуските и гъвкавите схеми на работа, както и да се увеличи използването на отпуските по семейни причини от мъжете, като по този начин се подпомага участието на жените на пазара на труда.

Проектът на Директивата за прозрачни и предвидими условия на труд беше публикуван на 21 декември 2017 г. и беше договорен в Съвета за рекордно кратко време в рамките на българското председателство, се посочва в съобщението. С приемането на директивата ще се подобри информираността на работниците за техните трудови права и ще се въведат по-прозрачни и предвидими условия на труд, в частност за работниците, заети в новите предимно нетипични форми на заетост, като договори за 0 часа, работа на повикване, работа на платформи и други.

Предложението въвежда и нови права за работниците и служителите, като максимална продължителност на сроковете за изпитване, преход към друга заетост, паралелна заетост и други.

В рамките на Българското председателство е постигнат и общ подход за промени в Регламента за координация на системите за социална сигурност на страните членки. Постигнат е и значителен напредък в преговорите с ЕП и ЕК по Европейския акт за достъпност.