Министерството на труда и социалната политика припомня от страницата си във Фейсбук основни промени в областта на социалното осигуряване и политиката за подкрепа на семействата с деца, които вече са в сила от 1 януари.

Oт 1 януари 2023 г. без доходен тест се отпускат:

  • Еднократна помощ от 300 лв. за ученици, записани в I, II, III, IV и VIII клас през учебната 2023/2024 година.
  • Помощта е за всички ученици, независимо дали учат в държавно, общинско или частно училище.
  • Месечни помощи от 200 лв. за отглеждане на дете до 1 година и месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

На 15 декември 2022 г. парламентът прие промени в Закона за семейните помощи за деца, с които регламентира еднократната помощ да се дава на всички ученици в начална степен на образование, както и в осми клас. До миналата година еднократната помощ се даваше само на деца, записани в първи и осми клас. За учебната 2022-23 година тя също беше 300 лв.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането ѝ, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

  • Майките вече могат да прехвърлят ползването на отпуска за бременност и раждане след 6-я месец от раждането на детето не само на бащата, но и на бабите и дядовците, при условие, че те работят по трудово или служебно правоотношение.
  • Същото право имат осиновителките, които ползват отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст.
  • Бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от НОИ, докато детето навърши 1 година. Размерът му е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

МТСП припомня и главното за получаване на пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст също от 1 януари 2023 г.

  • Мъже - възраст 64 години и 6 месеца и 39 години и 4 месеца стаж
  • Жени - възраст 62 години и 36 години и 4 месеца стаж

За една година по-ранно пенсиониране, условията са:

  • Мъже - възраст 63 години и 7 месеца и 39 години и 6 месеца стаж
  • Жени - възраст 61 години и 2 месеца и 36 години и 6 месеца стаж

За всеки недостигащ месец до общата пенсионна възраст пенсията се намалява пожизнено с 0,4%.