МС прие постановление, с което се осигуряват до 36,2 млн. лв. по бюджета на МРРБ за изграждането на обходен път на Габрово.

Парите са част от предвидените в държавния бюджет за изпълнението на проекта през 2018 г. до 100 млн. лв., съобщава пресцентърът на МС.

С изграждането на обходния път ще се намали времето за пътуване и извеждане на транзитния трафик извън Габрово.

Разглеждан в съвкупност с тунел под връх Шипка, проектът ще осигури една от най-преките пътни връзки между Северна и Южна България по направлението на общоевропейски коридор номер Девет.