Много ясно ще се категоризират превозните средства според степента на замърсяемост, за да бъде въведен много категорично и ясно принципът, че замърсителят плаща. Това каза министърът на транспорта Росен Желязков по време на пресконференция за представяне на тол системата, предава "Фокус".


"Всяка нелека политика, която намира своето практическо решение и реализация е свързана с дискусии и с обществени вълнения, с очаквания и опасения. Въвеждането на тол системата не е самоцел, а идва сравнително късно, но сега е момента, в който паралелно с общоевропейските политики по отношение на използването на пътната инфраструктура, които понастоящем се дебатират в отделните формати на съвета, най-вече в съвета по транспорт. Целят ясното дефиниране на политиката на съюза и в част в България по отношение на основните проблеми, свързани с темите, които се лансират в обществото - като политики именно свързаност, декарбонизация и дигитализация", каза министърът.

"По отношение на темата за свързаност, до настоящия момент в България са инвестирани огромни ресурси за пътната инфраструктура. Оттук нататък ангажиментът за това ще бъде на националното правителство. Ще бъде ангажимент на данъкоплатците и, разбира се, ще бъда ангажимент на тези, които ползват пътната инфраструктура независимо от произхода на превозните средства. Естествено, тежестта и нейното разпределение е най-трудният въпрос, който всъщност поражда част от полемиките", допълни Желязков.

"Още като започнем с етимологията на думата - тол, който някак си е станала част от българския наратив. Ако вземем нейния най-ясен прочит, това е думата дан. Кой как допринася за използването за използването на инфраструктурата. Това е темата, която може би днес ще бъде акцентът. В момента в съвета по транспорт е приет общият подход по отношение на измененията в директива 19.99. Това е директивата така наречената евровинетка", допълни той.

"Много ясно е казано, че освен ползването на инфраструктурата, където принципът, че разрушителят е този, който плаща, много ясно ще се категоризират превозните средства според степента на замърсяемост, за да бъде въведен много категорично и ясно принципът, че замърсителят плаща. Тарифите, които в момента се обсъждат по отношение на евровинетките в държавите, които ги използват, ясно ограничават превозни средства евро пет и шест от тези с по-ниска категория. Приносът по отношение на постигнатия общ подход на съвета на България е значителен. Нашето настояване беше от обхвата на евровинетката да бъдат изключени бусове и леки товарни автомобили. Тоест това е подходът, който ние защитаваме и на национално ниво", каза още Желякзов.