Министърът на икономиката Емил Караниколов връчи пет сертификата за инвестиции, издадени по реда на Закона за насърчаване на инвестициите. Стойността на проектите е за над 42 милиона лева, като те ще разкрият 168 нови работни места, съобщи пресцентърът на министерството.


Икономическият министър е връчил четири сертификата за инвестиция клас "А" на "Лим текникс" ООД, "Зора логистик ММС" ООД, "Сиентиа" АД, "АИКО" ЕООД и един сертификат за инвестиция клас "Б" на "ИТТ Австрия Производство" ЕООД. Три от проектите ще бъдат осъществени в Индустриалната зона Божурище, един в Габрово и един в Индустриалната зона в Телиш.

Министър Караниколов е подчертал, че само от началото на 2019 г. до момента са издадени сертификати на 21 проекта, на обща стойност близо 300 милиона лева, които ще разкрият 2280 нови работни места. "Те са предимно в секторите производство, аутомотив, ИТ, складиране и съхранение на товари и други", е информирал Емил Караниколов.

Инвестиционният проект на "Лим текникс" ООД е за разширение на дейността на фирмата чрез изграждане на собствена производствена и офис сграда. Продуктите на "Лим текникс" ООД са прецизни силиконови изделия и намират приложение като компоненти за автомобилостроенето, медицински изделия, домакински уреди, битови изделия, различни електронни устройства и други. Дружеството планира да купи терен в Индустриална зона Божурище и да построи производствена сграда с възможност за бъдещо разширяване. Размерът на инвестицията е за 4 млн. лв. и ще бъдат открити 40 нови работни места.

Проектът на "Зора логистик ММС" ООД предвижда изграждане на складова база и офиси за складиране и обслужване на чужди стоки и товари, и ще бъде реализиран в управляваната от "Национална компания индустриални зона" ЕАД Индустриална зона Божурище. Размерът на инвестицията е за над 17 млн. лв. и ще разкрие 33 нови работни места.

Третият проект, получил сертификат за инвестиция клас "А", е на "Сиентиа" АД и ще се реализира в Габрово. Проектът е за създаване на подходяща работна среда за развитие на бизнес в информационните технологии - разработка на софтуер, софтуерно инженерство, консултантски услуги и създаване на иновативни софтуерни продукти, на пилотни проекти в автоматиката и роботиката. Размерът на инвестицията възлиза на 5 600 000,00 лв. и ще бъдат открити 80 нови работни места.

Последният проект, който е получил сертификат за инвестиция клас "А", е за изграждане на складова база в Индустриална зона Божурище. "АИКО" ЕООД ще изгради складови площи за предоставяне на услуги по складиране и съхранение на товари. Размерът на инвестицията възлиза на близо 15 млн. лв. и ще създаде 5 работни места.

Сертификат за инвестиция клас "Б" е получил инвестиционният проект на "ИТТ Австрия Производство" ЕООД за изграждане на собствена производствена база. Дружеството е заявило намерение да купи два терена в с. Телиш, община Червен бряг. Инвестицията е за на 600 000 лв. и с нея ще бъдат открити 10 нови работни места.