Системата за електронната винетка е напълно завършена и въведена в експлоатация. Това каза министърът на регионалното развитие Петя Аврамова по време на изслушването си в Регионална комисия за напредъка по въвеждането електронната система за таксуване, предаде "Фокус".

Министърът обяви, че от 25 март засичането на нарушителите става автоматично на база данните от мобилните контролни единици. Тя посочи, че за търговското опериране на електронната система за таксуване е постигнат съществен напредък.

"Предстои да се усъвършенстват процедурите по отношение на придобиване на право за ползване чрез закупуване на електронна винетка по банков път, както и да се разшири прозорецът на кол центъра до 12 часа всеки ден, преминаване на двусменен режим на контрол и на правоприлагане", допълни министърът.

По думите ѝ 276 608 броя проверки са извършени в периода до 20 април, в резултат на които са установени 8325 нарушения, като потребителите на пътя са потвърдили нарушението и са платили 7202 компенсаторни такси, а за останалите са издадени 1123 акта за установяване на административно нарушение", допълни Аврамова.

По думите ѝ от гледна точка на събираемостта на средствата в резултат на контролната дейност към 19 април постъпилите средства са в размер на 565 195 лв., като 381 490 лв. от тях са постъпили в резултат на 4940 картови транзакции, извършени на терминалите на автомобилите и 183 705 са платени по банков път. От издадените 1123 броя актове за установяване на административно нарушение приблизително 50% от нарушителите са се възползвали от правото за прекратяване на наказателното производство и са заплатили компенсаторна такса", допълни Аврамова.

Тя уточни, че предстоят за връчване 84 наказателни постановления, като 535 броя актове са издадени след 1 април 2019 г.

"Дейности по контрол и правоприлагане са упълномощени да извършват и Агенция "Митници", екипите на КАТ "Пътна полиция". Към момента за целите на правоприлагането са оборудвани 60 специализирани работни места за служители на Агенция "Митници", които са разположени на ГКПП изход. Паралелно с цел увеличаване на контролния капацитет се проведе допълнителна интеграция на достъп до данни за валидност на електронна винетка чрез модул "Пътни такси и разрешителни", част от оперативната система за граничен контрол. От 2 април 2019 г. този тип допълнителна интеграция е в тестова експлоатация с цел да бъде въведена реална такава и да се поеме потокът автомобили за предстоящите празници", допълни още Аврамова.

Тя допълни, че от страна на националното тол управление е разработен интерфейс за достъп на проверка на валидна електронна винетка, който е представен за интеграция в системата, осигуряваща защитен достъп до таблетите на пътните патрули. "След анализ на сложността на задачата за интеграция е определен срок 1 юни да бъде въведена контролната функция в реална експлоатация", заяви още министърът.