Миграцията е основна тема за десните партии, с които те печелят гласове. Германският институт за икономически изследвания DIW в Берлин разглежда икономическите последици от миграцията във Федерална република Германия. Проучването обхваща периода от 2011 г. до днес. В съобщение за пресата от DIW обобщават резултатите от разследването на 16 страници, пише Инвестор.

Имиграцията, според ключовото послание на изследването, насърчава икономическия растеж. По този начин проучването противоречи на десни и леви популисти, които в имиграцията виждат преди всичко икономическа тежест. Проучването показва добре и правдоподобно къде бъркат популистите с техните страховити твърдения. То проучва откъде идват имигрантите и защо са емигрирали в Германия.

При четенето възниква въпросът каква тежест имат германската и европейската кризисна политика в миграционните потоци. В същото време проучването дава добри аргументи в полза на една данъчна и социална политика на ЕС, която лесно би намалила проблемите, произтичащи от миграцията. Настоява се за обща данъчна и социална политика на ЕС. Идеята е блокирана от федералното правителство. Проучването на DIW дава добри аргументи за отказ от тази блокада.

Имиграцията от други държави от ЕС е увеличила растежа на БВП на Германия средно с 0,2 процентни пункта годишно между 2011 и 2016 г. - за отделни години като 2015 г., пикът на имиграцията в ЕС, още повече (0,3 процентни пункта). Заемането на работни места от имигранти увеличава общата заетост и води до допълнително потребителско търсене. Също така се избягват затруднения на пазара на труда, които биха довело до по-високи производствени разходи и по-високи цени и съответно до намаляване на растежа. Това са основните изводи в изследването на икономистите Мариус Клеменс и Янин Харт от Университета в Потсдам.

"Без имиграцията от останалата част от ЕС брутният вътрешен продукт на Германия не би нараснал с 1,5% през 2015 г., а само с 1,2%", обяснява Мариус Клеменс. "Това е немалък принос, който имиграцията на ЕС прави тук - и продължава да прави".

От 2011 г. насам средно повече от 720 000 граждани от други държави от ЕС са се преместили в Германия всяка година, като общо те са над 5,1 млн. души. Така се оказва, че повече европейци са се преместили в Германия, отколкото хора от други страни, включително от страни с бежански проблеми, въпреки че бежанската миграция до голяма степен оформи обществения дебат през последните години. Данните са на Федералната статистическа служба и Евростат и като база за икономически анализи са по-информативни от чистите миграционни данни. Последните са непълни, защото не всички от чужденците се отписват, когато напуснат страната.

Повечето от имигрантите от ЕС са млади, добре квалифицирани и имат високо участие на пазара на труда. През 2017 г. заетостта на гражданите от останалата част на ЕС е 74,6% при 70,6% сред германците.

Проучването на DIW се фокусира върху икономическите ефекти от имиграцията на ЕС в Германия от 2011 г. насам, т.е. от времето, когато в ЕС вече има пълно свободното движение на работници към Германия. Въпреки това, тъй като ефектите не зависят от страната на произход, имиграцията от страни извън ЕС има сходен ефект. Неимиграцията извън ЕС също е значително по-ниска от миграцията в рамките на ЕС.