Обемът на международните златно-валутни резерви на Русия на 23 август е бил 527,7 милиарда долара, което е със 700 милиона долара по-малко спрямо предходната седмица, съобщи Руската централна банка, цитирана от ТАСС и БТА.

Международните резерви на Русия са високоликвидни чуждестранни активи, с които централната банка и правителството разполагат към отчетната дата. Те се състоят от чуждестранна валута, специални права на тираж - валутата на Международния валутен фонд (МВФ), резервна позиция в МВФ и монетарно злато.