Новите мерки за облекчаване на връщането на заеми ще са насочени към тези клиенти на банките, които до този момент са били изрядни. Това каза в предаването "Референдум" председателят на Асоциацията на банките в България Петър Андронов.

По думите му, новите мерки, които ще бъдат препоръчани от Европейския банков орган са насочени към тези, които и до момента преди пандемията са били редовни платци на задълженията си.

Няма да бъде облекчено връщането на заеми на неизрядните до този момент длъжници.

Основната мярка, която банките обмислят, е отлагане на плащанията по кредитите за определен период. Разглеждат се няколко варианта - отсрочка на главницата и лихвите, само на главницата или само на лихвите.

Друг вариант за подпомагане, който се обмисля е отпускането на безлихвени банки чрез съдействието на Българската банка за развитие, която получава допълнително 700 млн. лв. от държавата.

Председателят на Асоциацията на банките не коментира темата дали ще бъдат намалявани банковите такси.

На подобен принцип и държавата ще подпомага хората и бизнеса, обяви финансовият министър Владислав Горанов. Той припомни, че в момента фирмите ще бъдат подпомогнати по три основни начина.

Държавата ще запази нивото на основните си разходи, ще продължи да плаща на фирмите за доставки и услуги.

По линия на държавната Българска банка за развитие ще бъдат предоставени помощи чрез гаранции за изплащането на кредити на малките и средни фирми.

Ще бъдат подпомогнати и фирмите чрез покриване на 60% от осигурителния доход на част от служителите им.

Финансовият министър обаче беше категоричен, че помощта ще бъде предоставена на базата на осигурителните доходи, а не на реалните. Тоест, ако една фирма е плащала минимални заплати, а останалата част е предоставяла по друг вид договор, държавата може да даде само 60% на база минимална заплата.

На основния въпрос в предаването: "Кога смятате, че ще може да преодолеете икономическите негативи, свързани с коронавируса?", 50,4% от анкетираните смятат, че това ще стане в дългосрочен план, след повече от година. Според 47,8 на сто това може да се случи краткосрочно, за няколко месеца, а 1,8% нямат мнение по въпроса.