Промените в Закона за държавния служител, които забраняват на пенсионери да заемат държавна служба, бяха оспорени от омбудсмана Мая Манолова пред Конституционния съд. Според Манолова заради текстовете предстои уволнението на хиляди пенсионери.

В съобщение на сайта на институцията се припомня, че текстовете бяха прокарани през Закона за държавния бюджет за 2019 г.

Омбудсманът твърди, че промените са в нарушение на принципа на правовата държава, конституционните социални права - на труд, трудово възнаграждение и обществено осигуряване.

В момента държавните служители, които са упражнили правото си на пенсия, но продължават да работят на държавна служба, са 1650 души. Така те взимат и пенсия, и заплата.

"Това ще даде възможност да се предложат свободни места на млади висококвалифицирани кадри, които да стартират кариерата си в държавната служба и да намерят реализация в България, както и ще предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавни служители със стаж в администрацията. В същото време, тази промяна ще доведе до повишаване на качеството на работа на държавната администрация и по-бързо и по-ефективно използване на новите технологии", гласят мотивите на МФ

Все пак законът предвижда да се остави "вратичка" пенсионери да бъдат наемани по заместване, например когато служителят-титуляр е в отпуск по майчинство. Другият вариант е да бъде нает на трудов договор.

"Освободените държавни служители, които ще са в хипотезата на несъвместимост, ще могат освен по заместване в държавната администрация, да бъдат наемани по трудови правоотношения както в бюджетния сектор, така и в частния сектор, така че няма да бъдат в хипотеза на невъзможност да полагат труд", допълват още от МФ.