Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова проведе работна среща с ръководители и представители на браншови организации, на която бяха обсъдени критериите за безвъзмездната помощ за туроператори и турагенти от 10 млн. лева, съобщиха от министерството.

В дискусията са участвали Илияна Илиева, ръководител на Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката - Управляващ орган на ОП "Иновации и конкурентоспособност", отпускаща сумата, БАТА, АБТТА, Сдружение "Туризъм", Обединение "Бъдеще за туризма" и Българската асоциация "Изходящ туризъм".

Директен бенефициент по средствата е Министерството на туризма, а крайни получатели туроператори и туристически агенти, регистрирани по Закона за туризма, се напомня в прессъобщението. Това е една от мерките, предприети от правителството за подкрепа на сектора и бранша за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, която се очаква да надхвърли щетите от световната икономическа криза 2008/2009, е посочила вицепремиерът Николова. Министерството на икономиката, както и Министерството на туризма като директен бенефициент, сме максимално ангажирани за прозрачно съблюдаване на процедурата и прилагане на съкратени сроковете по пилотния й проект. В тази връзка бяха и моите указния и изисквания, които отправих като вицепремиер към Министерството на икономиката, е допълнила тя.

Министерството на туризма ще провежда схемата за набиране на заявленията за подпомагане, посочват от ведомството. Те ще се подават само по електронен път. Броят на изискваните декларации е силно редуциран, останали са само тези, които са задължителни и произтичат от съответното законодателство. Други справки и проверки ще се извършват по служебен път, се посочва в критериите.

Двете страни са постигнали договореност средствата да се разпределят пропорционално на общия оборот през 2019 г. на допуснатите кандидати. До дни те ще бъдат одобрени от Управляващия орган и от Комитета по наблюдение по програмата, а през септември ще започне отпускането на сумите. Заявления ще се приемат в рамките на 5 дни. Комисия ще извърши подбора, оценките и класирането на кандидатите.

Това няма да е единствената схема в подкрепа на бранша, е уверила министърът на туризма. Тя е обещала да направи всичко възможно да положи усилия да бъдат намерени средства за дофинансиране по схемата чрез новите мерки на Министерството на икономиката в подкрепа на малките и средните предприятия, както и през националния бюджет. Това е било потвърдено и от Илияна Илиева от Управляващия орган на програмата.

Бизнесът е настоял също мярката на правителството за туризма 80:20 да се трансформира до 80:0.