Поддържането на достатъчно равнище на инфлацията в еврозоната се нуждае от значителна парична подкрепа в контекста на отслабването на конюнктурата, заяви днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Марио Драги, цитиран от Франс прес.

"За да може инфлацията да продължава да достига трайно нашата цел, ще се поддържа значителна подкрепа чрез паричната политика, дори и след края на нетното изкупуване на активи", посочи европейският централен банкер на изслушване пред Европейския парламент в Брюксел.

Освен забавянето на растежа в еврозоната, Драги подчерта и рисковете, свързани с протекционизма, уязвимостта на нововъзникващите пазарни икономики и резките колебания на финансовите пазари. Той обаче отбеляза, че засега няма опасност от тежка рецесия и подчерта положителния ефект от потреблението и увеличението на заплатите върху покачването на цените.

Затова, ако новите данни потвърдят нашите прогнози за инфлацията в средносрочен план, нетното изкупуване на активи ще приключи през декември, потвърди Марио Драги.

Изкупуването на активи за близо 2,5 трилиона евро от 2015 година позволи да се смекчат условията за финансиране и да се насърчи покачването на цените.

По думите на Драги паричната политика ще остане много експанзивна след декември, тъй като изкупените облигации ще бъдат реинвестирани при техния падеж и лихвите ще се задържат на най-ниско равнище поне до лятото.

На следващото заседание по паричната политика на ЕЦБ във Франкфурт на 13 декември институцията ще разполага с нови прогнози за инфлацията и растежа за дълъг период, до 2021 година, за да вземе необходимото решение.