Безработицата в еврозоната според данните, отчитащи сезонните фактори, е била 7,8 на сто, което е без промяна спрямо декември миналата година, и спад спрямо 8,6 на сто януари 2018 година, съобщи европейската статистическа агенция Евростат.

В ЕС безработицата е била 6,5 на сто през януари, което е спад спрямо 6,6 на сто през декември 2018 година и също понижение спрямо 7,2 на сто през януари 2018 година, сочат данните на сайта на Евростат. Статистическата агенция отбелязва, че това е най-ниското равнище на безработицата в 28-те, откакто ЕС започва да отчита месечната безработица през януари 2000 година.

В България на годишна основа безработицата е спаднала до 4,8 на сто през януари спрямо 5,6 на сто през първия месец на 2018 година.

Сред страните, които са имали най-ниска безработица през януари, на първо място е Чехия с 2,1 на сто, следвана от Германия с 3,2 на сто.

Най-висока безработицата е била в Гърция (18,5 на сто за ноември 2018 година - най-новите налични данни), в Испания с 14,1 на сто и Италия с 10,5 на сто, отбелязва Евростат.

За сравнение безработицата в САЩ през януари се е увеличила до 4 на сто спрямо 3,9 на сто през декември 2018 година и е спаднала спрямо 4,1 на сто през януари 2018 година.