Безработицата в България през месец май отбелязва леко понижение. Това показват данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани в понеделник.

Според тях през петия месец от годината безработицата в страната е била 5%. Месец по-рано е в размер на 5,1%. По-голямо е намалението на годишна база - през май 2017 г. тя е била 6,2 на сто.

Данните показват, че през месец май тази година без работа у нас са били 166 хиляди души. Година по-рано броят им е бил 210 хиляди. 

Младежката безработица у нас остава по-висока от средната и също бележи лек спад на месечна основа. През май тя е 11,2%, като месец по-рано е 11,5%. На годишна основа и тук понижението е по-значително. През май 2017 г. тя е била 14%. Младежите под 25-годишна възраст у нас без работа са общо 17 хиляди.

За май се запазва тенденцията от последните месеци повече мъже да са безработни (5,4%), отколкото жени (4,5%).

Средната безработица у нас остава по-ниска и от средната за Европейския съюз, която в петия месец от годината е била 7 на сто, оставайки стабилна спрямо април и отчитайки понижение спрямо нивото от 7,7 на сто от май миналата година.

Майското равнище на показателя е най-ниското от август 2008 година.