КТ "Подкрепа" остро протестира и се противопоставя категорично на идеята, макар и в рамките на колективното трудово договаряне, да се допуска увеличаване на допустимия извънреден труд до 300 часа годишно (до 150 часа към момента). Това се казва в становище на синдиката във връзка с предложените изменения и допълнения на Кодекса на труда.

Извънредният труд е поначало забранен и ограничаването на максималната продължителност на труда (това класическо завоевание на трудовото право) е в интерес на цялото общество - което се ползва от здрави работници, способни дълго време да допринасят с труда си за неговото благоденствие, отбелязва КТ "Подкрепа".

Синдикатът настоява "законодателят да се съобразява с факта, че работниците и служителите са живи същества - и да не допуска законово занижаване ценността на човешкия живот!"

Неотдавна в интервю за БТА министърът на труда и социалната политика Деница Сачева обяви, че министерството е направило предложение сумарно допустимите часове извънреден труд на година да се удвоят до 300 часа.

Наред с извънредния труд КТ "Подкрепа" засяга и предложения, свързани с "институтите на дежурството и разположението". "Тези институти са свързани с особено напрежение и нарушения в личния живот. Опитът за прокарване на порочната практика същите да бъдат въвеждани само със заповед на работодателя, без никаква обвръзка с характера на работа и организация на труда, е недопустим", изразяват протести си от синдиката.

КТ "Подкрепа" не са съгласни и да се променя съществуващото задължение на работодателя да осигурява на нощните работници топла храна. "Осигуряването на топла готвена храна на работното място (или осигуряването на възможност за хранене в близко разположени денонощни заведения) е от съществено значение за намаляване на пораженията, причинявани от работата нощем - за което предупреждават всички съвременни трудово-медицински изследвания", е становището на синдиката.

Настоява се и така наречените "еднодневни работници" да получат пълния спектър от дължимата на всеки работещ закрила, признание, обезпечение. Синдикатът протестира за това, че продължава да се отказва правото един ден работа да се зачита за един ден трудов стаж.