Главният прокурор Иван Гешев и изпълнителният директор и член на Управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България /КРИБ/ Евгений Иванов подписаха Меморандум за сътрудничество днес в Съдебната палата в София, съобщиха от работодателската организация.

Документът предвижда Прокуратурата на Република България /ПРБ/ и КРИБ да си сътрудничат при разработването и изпълнението на комплексни мерки за предотвратяване, своевременно установяване и санкциониране на нарушенията на нормативните правила във всички области на икономиката.

На специално внимание са поставени проблемите за опазването на околната среда, особено въпроси, свързани с "управлението не по установения ред на отпадъци от неопределен вид и произход, с което се създава опасност за живота и здравето на хората".

Работодателската организация ще оказва съдействие на прокуратурата с обективен и компетентен анализ на дейности в различни сектори на икономическия живот в страната и ще сигнализира своевременно за всички констатирани нередности, пораждащи съмнение за извършването на противозаконна дейност от юридически и физически лица.

При необходимост КРИБ ще подпомага експертно разработването на методически и организационни мерки за разкриването и разследването на престъпления в области, изискващи специфични знания (вкл. киберпрестъпления, изпиране на пари, данъчни и имотни измами, неправомерно управление на отпадъци и др.).

С подписването на документа ПРБ и КРИБ изразяват увереност, че съвместните им усилия могат да спомогнат за укрепването на правовия ред и създаването на по-благоприятна икономическа среда в страната в интерес на обществото, се посочва в прессъобщението, където се напомня, че през 2020 г. ПРБ сключи други два Меморандума за сътрудничество - с КНСБ и с КТ "Подкрепа".