Газовата връзка Гърция - България получи освобождаване от изискванията за достъп на трети страни, съобщиха от смесеното инвестиционно дружество, което реализира проекта - "Ай Си Джи Би". След решението на Европейската комисия за освобождаването на Междусистемна връзка Гърция-България /IGB/ от изискванията във връзка с достъп на трети страни, регулиране на тарифата и отделяне по собственост, националните регулатори на Гърция и България са приели съвместно решение за освобождаване на IGB.

Решението за освобождаване определя рамката, съгласно която газопроводът IGB ще работи от началото на търговска експлоатация. Решението предоставя освобождаване от правилата за достъп на трети страни за капацитета, резервиран вследствие на приключилия Пазарен тест за резервиране на капацитет за срок от 25 години. Наред с това, Европейската комисия и националните регулатори на двете страни също така са одобрили освобождаване от регулирана тарифа за целия капацитет на газопровода, както и освобождаване от отделяне по собственост. И двете са за срок от 25 години, посочиха от "Ай Си Джи Би".