През 2019 година домакинствата в ЕС са похарчили 117 милиарда евро (0,8 на сто от общия БВП) в категорията алкохолни напитки. Това е 1,6 процента от общите разходи за крайно потребление и не включва алкохола, консумиран в ресторанти и хотели, отчете днес Евростат, предаде БТА.

Сред страните членки делът на разходите за алкохолни напитки е най-висок в трите балтийски държави: Латвия (4,8 процента), Естония (4,7 процента) и Литва (3,7 процента).

В България, Кипър и Словения се наблюдава средното за ЕС равнище на показателя - 1,6 процента.

В дъното на таблицата с под 1 процент са Гърция и Италия - всяка по 0,9 на сто.

В Литва има най-голям спад на разходите за алкохол, а в Румъния - най-голямо увеличение.

Между 2009 и 2019 година делът за алкохол в домакинския бюджет се е свил в 13 страни членки с налични данни. Най-много се е понижил с Литва (от 5,5 процента през 2009 година до 3,7 процента през 2019 година; -1,8 процентни пункта). Следват Латвия (-1,5 пп), България (-1,3 пп) и Естония (-1,1 пп).

Разходите си за алкохол са увеличили домакинствата в седем държави от ЕС. С най-голям растеж на показателя са Румъния (от 2,1 процента през 2009 година до 2,6 процента през 2019 година; +0,5 пп) и Португалия (от 1,1 процента през 2009 година до 1,4 процента през 2019 година; +0,3 пп).

В шест страни членки - Дания, Германия, Франция, Италия, Нидерландия и Словения - това перо в бюджета на населението е останало без промяна.

Друга статистика, оповестена от Евростат на днешния последен ден от 2020 година, сочи, че през 2019-а ЕС е внесъл 105 000 тона фойерверки на обща стойност 264 милиона евро.

От общия обем на този артикул, внасян от страни извън ЕС, 99 процента или 104 000 тона са дошли от Китай.

Над три-четвърти (79 процента) от вноса на фойерверки се падат на четири държави членки. Лидер е Германия (38 000 тона, 36 процента), следвана от Нидерландия (28 000, 27 процента), Полша (11 000 тона, 10 процента) и Чехия (7000 тона, 6 процента).

Сред страните, за които има налични данни, България е на седмо място с 3000 тона.