Светлоотразителните дрехи, или т.нар. работно облекло с висока видимост са важна част от личните предпазни средства на работниците в различни индустрии. Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" изисква от много компании да снабдяват своите служители с висококачествени светлоотразителни работни облекла, но редица други насърчават или предоставят на своя персонал рефлекторна екипировка, макар и да не е официално регулирана или изисквана.

За кои професионалисти е наложително да използват светлоотразително работно облекло?

Стотици работни места изискват някаква форма на облекло с висока видимост. Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят е длъжен да осигури на работещите необходимите лични предпазни средства, проектирани да се носят или използват от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности за неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

Ето кои са основните професии, които изискват носенето на светлоотразително работно облекло:

Строителни работници

Работници в пътното строителство

Оператори на тежко оборудване

Инспектори на пътищата

Комунални работници

Пожарникари

Служители в спешната помощ

Шофьорите на пътна помощ

Регулировчиците на пътищата

Служителите, работещи на паркингите

Корабни докери и работници в корабостроителството

Наземните екипажи на летищата

Железопътните работници

Хамали

Полицаи

Работници във фирмите по извозване на боклука и отпадъците

Извън регулаторните стандарти, светлоотразителното облекло става все по-разпространено в отрасли, където "Главна инспекция по труда" не изисква изрично използването му. Големите складове, преработвателните предприятия и заводите са отлични примери за това. Много от тези индустрии са закупили лична предпазна екипировка с висока видимост за служителите си като превантивна мярка по отношение на безопасността на работното място. Ползите далеч надхвърлят разходите за придобиване ѝ и спомагат за гарантиране на сигурността и безопасността на работниците в тези отрасли.

Освен сигналното работно облекло, някои компании доброволно избират да осигурят на своите служители облекло с повишена видимост. Терминът "повишена видимост" може да се използва за всяка дреха от всеки цвят, към която има добавени ретро-отразяващи ивици в ярко флуоресцентно оранжево или жълто. Тези облекла обикновено не са свързани с конкретен стандарт и са предназначени за работници в по-ниски рискови среди. Тези работници могат да се възползват от облеклото с повишена видимост, особено в слабо осветени складове, където операторите на мотокари, оборудването за поддръжка и машините за почистване се движат бързо.

Работно облекло, устойчиво на пламъци

Изработено е от материал, имащ способността да се самозагасва при отстраняването на източника на запалване. Този вид облекло често се носи от служители, работещи в опасни среди, включително (но не само):

• Електротехници, комунални услуги и работници;

• Работници в нефтени или газови рафинерии, фармацевтични работници и такива, които работят с химикали;

• Фабрики за производство на хартия, боя и преработвателната индустрия;

• Леярни, леярски и заваръчни съоръжения;

• Всеки, който влиза в контакт с функциониращи електрически съоръжения.

Когато преценявате дали дадено работно трябва да използва светлоотразително облекло, такова с подобрена видимост или огнеупорно, разгледайте изчерпателния списък с примери по-горе и си задайте следните въпроси:

• Има ли специално изискване от закона?

• Има ли движещо се оборудване в работните помещения?

• Възникват ли ситуации с потенциал за лошо осветление, немаркирани пътеки или невнимание от страна на работниците?

• Възможно ли е вашите служители да се сблъскат с някакъв вид пламък?

Ако сте отговорили с "да" на някой от горепосочените въпроси и все още не използвате светлоотразително облекло, с подобрена видимост или огнеупорно е време да го обмислите. Линдстрьом предлага правилните решения за работно облекло за фирми и организации от различен мащаб и сфери на дейност, започвайки от здравеопазването до поддръжката, от хранително-вкусовата промишленост до металургията. Тествани и издръжливи материи, както и правилната грижа за работното облекло, гарантират безопасността на Вашите служители. Независимо дали искате да закупите или наемете работно облекло за безопасност, обширния инвентар и екипа за обслужване на клиенти на Линдстрьом са тук, за да ви помогнат в процеса.