За нормален живот на 4-членно домакинство /2 възрастни и 2 деца/ са необходими 2517 лв. месечно, сочат данните за поседното тримесечие на 2019 на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ, представени днес на пресконференция от лидера на КНСБ Пламен Димитров и от експерта Виолета Иванова. Това са парите нужни за покриване на разходи за храна, поддържане на жилището, за здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка.

Издръжката на човек от 4-членно домакинство е 629, 33 лева. За осигуряване на средствата, необходими за издръжка нетният размер на работната заплата трябва да бъде не по-нискък от 1259 лева за всеки от двамата възрастни, а данните за 3-тото тримесечие на 2019 на НСИ сочат, че нетният размер на СРЗ 969 лв. е по-нисък с 23 процента от необходимата заплата за издръжка.

Издръжката на живота за София за 4-членно домакинство е 3312 лева, а на човек 812 лева.

68 процента от домакинствата в България живеят с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка, а през същия период на 2018 г. са били около 69, 8 процента; през 2017 г. - 72,2 на сто.

Тенденцията е към намаление, но все още всяко седмо домакинство от десет живее с общ доход на човек под необходимите средства за издръжка на живота, коментира Пламен Димитров. Той посочи, че има нарастване на групата на бедните, близо 25 процента са под прага на бедност, като за миналата година 1,8 млн. българи продължават да получават на човек от домакинството под прага на бедността. От тях голяма част са пенсионери - близо 1,3 млн. души.

Продължава да има сериозни подоходни неравенства в регионален план. БВП на София-столица представлява 40,4 процента от БВП за страната, като от пет области в страната (София, Варна, Бургас, Стара Загора и Пловдив) се формира около 2/3 от БВП на България.

Най-силно е изоставането на средната работна заплата в област Видин, с повече от 35 на сто за средната за страната.

Причините за нарастването на издръжката на живота за една година с 4,4 процента е най-вече в нарастването на цените на хранителните стоки и предимно месото, заради африканската чума по свинете. Цената на месото и месните продукти се е увеличила с 15,6 на сто. Нарастват и цените в заведенията за обществено хранене, които достигат годишен ръст до 7,1 процента, след като за същия период на миналата година е отчетен ръст от 4,8 на сто.

С просрочени задължения за сметки за комунални услуги са около 30 процента от домакинствата. В годините този процент стои един и същ, през 2010 г. те са били 31 процента, а през 2018 г. са 30 на сто.