Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) осъжда остро вчерашното решение на парламентарната икономическа комисия да отхвърли предложенията на синдиката за текста на чл. 21 от проекта на Закон за публичните предприятия, съобщиха от синдиката. Според КНСБ с това решение Народното събрание на практика е отказало на работниците правото им да контролират публичните компании.

Участието на представителите на работниците и служителите в управлението на публичните предприятия, както в Надзорния съвет на новата Агенция за публичните предприятия и контрол, е част от препоръките на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие към междуведомствена работна група, която разработи проекта на нормативен акт. Мярката е част и от Плана за действие на българското правителство за мерки в отговор на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз, добавиха от синдиката.

Преди разглеждането му в парламента, проектозаконът е бил разгледан в Националния съвет за тристранно сътрудничество, който е обсъдил и е приел принципите, залегнали в него, включително и участието на хората на труда в управлението на публичните предприятия, припомниха от КНСБ.

Погазването на принципа, че работниците не могат да контролират компаниите, в които се трудят, означава отказ от прозрачност, което създава рискове за злоупотреби с и без това ограничения публичен ресурс, допълват от синдиката.

От КНСБ настояват парламентът да се съобрази с предложенията им и да промени закона, така че работниците и служителите да бъдат представени както в управленските органи на публичните предприятия, така и в Надзорния съвет на новата Агенция. "Отхвърлянето на тези текстове би означавало социално напрежение във важни сфери от икономиката с негативен ефект върху ключови региони от страната", пишат още от синдиката.