КЕВР изготвя критерии по сделката за ЧЕЗ, заяви пред журналисти шефът на комисията Иван Иванов. С моя заповед се сформира междуведомствена група, която включва не само представители на КЕВР, но и на други заинтересовани институции, обясни той. Според него тази работна група ще разработи обективни критерии.

"Тези регламенти ще се използват и за в бъдеще при големи сделки в областта на енергетиката", посочи Иван Иванов. Очаква се критериите да бъдат изготвени до 2-3 седмици.

Запитан дали ще се разглежда финансовото състояние на "Еврохолд" - дружеството купувач на ЧЕЗ, Иванов обясни, че това ще бъде заявено след изготвянето на критериите. Но подчерта, че Комисията за финансов надзор (КФН) е специализиран регулатор, който вече работи по този въпрос.

 

Иванов очаква договорът за сделката и придружаващите ги документи да бъдат депозирани в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК).

За сделката трябвало да се произнесе всеки регулаторен орган съобразно своята компетентност.

Относно обсъждането за цената на природния газ Иванов посочи, че докладът на работната група е показал, че "Булгаргаз" е изчислил изменението на цените на природния газ точно - с около 0.6% понижение на цените.

Иванов отново обясни как се формира цената на природния газ: "Аз отбелязах, че цената не се формира по текущите цени, било на втечнения природен газ, било на газоразпределителните центрове в Европа. Цената, съгласно договора между "Газпром Експорт" и "Булгаргаз" се определя по формула, която отчита 9-месечните изменения на цените петролните деривати мазут и газьол, промяната в курса на долара и, разбира се, промяната в калоричността. Всички тези данни, заложени във формулата, дават резултата, който работната група установява, че е правилен и верен, т.е. понижение с около 0.6%."

Иванов допълни, че КЕВР има право на всеки 3 месеца, тогава, когато поначало се актуализира цената на природния газ, да се произнесе и с промяна на цената на топлинната енергия.

Макар и малко, намалението на цената на природния газ ще бъде отразено в решението на КЕВР за цената на топлинната енергия, което следва да се вземе на 1 юли.

Ако се наблюдават нови намаления на цената на природния газ, това ще се прави по идентичен начин и за всеки бъдещ период особено ако това се случи преди началото на отоплителния сезон, обеща  шефът на енергийния регулатор.