Канада ще забрани продажбата на леки, лекотоварни автомобили и пътнически микробуси с двигатели с вътрешно горене от 2035 г. Решението на правителството в Отава съкращава срока от предишното ограничение с пет години, което забраняваше продажбата на излъчващи вредни емисии транспортни средства от 2040 г. Това обявиха министрите на транспорта, на околната среда и климатичните промени и на канадското наследство, съобщи правителственият сайт на страната.

Целта да се ускори забраната на бензинови, дизелови и газови коли и бусове е част от политиката на Канада за борба с изменението на климата, намаляване на замърсяването на природата, изграждането на по-чиста и просперираща икономика и създаването на работни места. От там уточняват още, че към момента транспортният сектор генерира 25% от парниковите емисии на страната.

За постигането на поставената нова цел, правителството на Канада ще продължи с комбинация от инвестиции и регулации, чрез които да се достигне до 100-процентови продажби на автомобили с нулеви вредни емисии до 2035 г. а паралелно с това ще бъдат въвеждани и междинни цели за 2025 и 2030 г.

По-конкретно става въпрос за продължаване на стимулите и субсидиите за закупуване на "зелени" транспортни средства, инвестиции в необходимата за тях инфраструктура, данъчни облекчения за автомобили с нулеви емисии, както и създаване и развитие на партньорства с компании, които да произвеждат транспортни средства, които не излъчват никакви вредни газове на територията на Канада. Така ще бъде постигната целта на страната до 2050 г. да не излъчва никакви парникови емисии, пише в съобщението на правителството.

Кабинетът се ангажира да продължи с привеждането на разпоредби срещу емисиите парникови газове от леки автомобили в САЩ в съответствие с канадските. Според изпълнителната власт в Отава, подкрепата за силен и единен автомобилен сектор в Северна Америка за прехода към превозни средства с нулеви емисии напълно съответства на целите на Канада по отношение на климатичните промени. А паралелно с това ще помогне на канадските и американските работници да се възползват икономически от тази глобална промяна.

3е-news.net

 

"Единствено смелите политики по отношение на климата ще доведат до големи резултати. Чрез мерки, насочени към ускоряване на прехода до 100% продажби на автомобили с нулеви емисии, ние ще продължим да изграждаме по-чиста и устойчива икономика, като същевременно създаваме добри работни места и възможности за всички канадци. Също така ще продължим да подкрепяме автомобилния сектор, включително чрез нашата инвестиция от 8 милиарда канадски долара за ускоряване на индустриалния преход благодарение на Net Zero Accelerator (фонд за инвестиции в зелена икономика, създаден от канадското правителство - бел.ред.)", казва министърът на транспорта Омар Алгабра.