Комисията на енергийно и водно регулиране (КЕВР) прие окончателно решение за изменение на одобрените с бизнес плановете на ВиК операторите цени на услуги за 2021 г.

С решението на регулатора се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават, най-значително за София и Разград - с около 6 %. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите.

При изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. e приложена инфлация от влизането в сила на утвърдените цени на ВиК услугите на съответните дружества до датата на изчисление на изменението, уточняват от КЕВР.

През 2020 г. Комисията извърши регулаторен преглед, включващ планови проверки на дейността на всички ВиК дружества за 2019 г. За първи път в процедурата по изменение на цените на услугите регулаторът отчита и ефекта от изпълнението на инвестициите, заложени от дружествата в бизнес плановете, както и изпълнението на единните показатели за ефективност.  

Припомняме, че в началото на месеца омбудсманът Диана Ковачева призова КЕВР да не вдига цените на водата. Общественият защитник акцентира, че това се случва в условията на пандемия, когато гражданите масово обедняват.

"От Доклада на работната група е видно, че за област Разград, където и към момента цената на услугата е най-висока, е предвидено най-голямо увеличение със 6,07% в сравнение с 2020 г. Цената на водата става 3,63 лв. с ДДС, близо до прага на социалната поносимост, което е 4,29 лв.", подчерта омбудсманът. Тя допълни, че на фона на намаляването на доходите на домакинствата, цената на водата, предоставяна от "Софийска вода" АД, се увеличава с 5,99%, но в същото време социалната поносимост на цената на ВиК услугите за 2021 г. за София-град намалява в сравнение с 2020 г. - от 8,36 лв. на 6,78 лева.

"Област Хасково от години има проблем с качеството на питейната вода - манган, висока алфа активност и др. За преминаващия през тежка водна криза район на Перник, също е предвидено увеличаване на цената, макар и да е само с 0,4%. А за областите Плевен, Кърджали, Варна и Пловдив увеличението на цената е в границите между 2, 21% и 0,27 %, т.е. и там има увеличение в сравнение с миналата година", обоснова тезата си Диана Ковачева.