Планираният отказ на Белгия от атомна енергия до 2025 г. ще увеличи емисиите парникови газове в страната и вноса на електроенергия. Това предупреждава в свой доклад неправителствената организация Федерално бюро за планиране (FPB), която разработва различни икономически, социални и екологични анализи.

Експертите на FPB посочват, че ядрената енергетика се очаква да осигури 35% от електроенергията на Белгия през 2023 година, но делът ще спадне до нула в началото на 2026 г., в резултат на което ще се увеличи производството на енергия от природен газ. Нейният дял в енергийния микс на страната се очаква да се увеличи от 19% през 2021 г. до 28% през 2023 г. и до 56% до края на 2025 година, съобщи nucnet.org, цитирайки доклада на FPB.

В доклада e записано, че се очаква емисиите на парникови газове да "нарастват систематично" през 2023 и 2026 г. след спирането на АЕЦ в страната. Оценките показват, че свързаните с производството на електроенергия емисии през 2020 г. са с еквивалент от 78,2 милиона тона CO2, докато прогнозите за 2026 година са те да достигнат 94,7 милиона тона.

В момента в Белгия има седем работещи реактора, разположени в две атомни централи, които осигуряват около половината от електроенергията на страната.

3е-news.net