Според регистъра, който се води от Агенцията за безопасност на храните, около 680-700 обекта са регистрирани като хлебопроизводители. Според нас са почти 2 пъти повече. Това каза за БНР председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева на днешния професионален празник на хлебарите - Спасовден. Тя оцени като "изключително важен" новия Закон за храните, приет на второ четене от парламента в сряда.

"Ако той влезе в сила с цялата тежест на членовете на законодателството, които са предвидени в него, Законът за храните може да бъде част от законодателството за борба със сивия сектор и би могъл да го ликвидира", подчерта Кукушева.

Как нормативните промени ще ликвидират сивия сектор в хлебопроизводството

"Хлябът е най-бързо оборотната храна в света. Проследимостта на производство, дистрибуция и реализация е изключително трудна. Видно е, че в България няма политическа воля, а може би няма и административен капацитет да се случи такъв тип проследяване, но чрез глава "Транспорт и транспортни средства на храни" ние сме изключително облагодетелствани от Закона за храните, защото за нас е заложено специалното изискване да се създаде регистър на дистрибуторите.

Законът за храните може да бъде част от законодателството за борба със сивия сектор и би могъл да го ликвидира, подчерта Мариана Кукушева

Снимка: БНР

 

Всички превозни средства, превозващи, хляб, брашно, хлебни и сладкарски изделия ще имат отделна регистрация, уникален идентификационен номер, който ще бъде сложен на транспортното средство. Ако хванем дистрибуцията, много лесно бихме стигнали до първоизточника - производителя, както и до търговеца, който трябва да я реализира. Досега никой пътен контролиращ орган не можеше да спре превозно средство и да направи щателната проверка.

Законът вече прилага цялата тежест на европейските регламенти и санкциите са "в европейски финансови измерения", допълни Кукушева. Предвидена е санкция затваряне на производствени и търговски обекти.

Помислено е и за сивия сектор. Отговорността е на местната власт. Кметове и общински наместници са длъжни да следят цялата икономическа дейност, която се извършва на тяхна територия:

"Всички обекти за производство, търговия и дистрибуция с храни трябва да имат съответните удостоверения по Закона за устройство на територията".

Около 30% от обектите в София нямат нужните документи по ЗУТ - Акт - 16, изтъкна Кукушева.

Всеки производствен обект трябва да има на трудов договор поне един служител със специализирано образование в областта на хранително-вкусовата промишленост. В момента масово в обектите за производство или търговия няма технолози, допълни тя.

С новия закон ще се сложи край на препакетирането на храни, допълни още Мариана Кукушева.

"Ще има пълна проследимост на храната и знак за съдържанието на ГМО. Ще има и 2 определения за "Продукт от България" - ако са изцяло от българска суровина и "Добит в България", ако е произведен от смесени суровини, независимо откъде. Предвиден е гратисен период, за да могат бизнес операторите да отговорят на изискванията на законодателството.

"Аз се надявам, че септември месец ние ще можем да се поздравим с действаща нормативна уредба и с възможностите за повече прозрачност, по-информиран избор и борба със сивия сектор", обобщи председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите.

Политиките по храните ще се контролират от Национален съвет. В него ще влязат национално признаците браншови организации, които отговарят на ред изисквания и имат административен капацитет.