През периода януари - юли 2020 г. от България общо са изнесени стоки на стойност 31 111.3 млн. лв., което е със 7.5 на сто по-малко в сравнение със същия период на 2019 година. Това показват предварителни данни на Националния статистически институт. През юли 2020 г. общият износ на стоки възлиза на 4 785.2 млн. лв. и намалява с 10.7 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - юли 2020 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 33 249.5 млн. лв. (по цени CIF), или с 12.8 на сто по-малко спрямо същия период на 2019 година. През юли 2020 г. общият внос на стоки намалява с 15.9 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 016.7 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - юли 2020 г. и е на стойност 2 138.2 млн. лева. През юли 2020 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) също е отрицателно и е на стойност 231.5 млн. лева.

През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.4 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 10 666.4 млн. лева. През юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни спада с 18.7 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 510.9 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - юли 2020 г. намалява с 13.3 на сто в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 12 856.0 млн. лева (по цени CIF). През юли 2020 г. вносът на стоки в България от трети страни спада със 17.3 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 896.4 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - юли 2020 г. е отрицателно и е в размер на 2 189.6 млн. лева. През юли 2020 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни също е отрицателно и е на стойност 385.5 млн. лева.