13% от горите в България (523 хил. ха) се управляват от общините, а 9% от общинските гори са на възраст над 100 години. Те са съсредоточени предимно във вододайни зони и стръмни терени, установи проучване на Международния фонд за дива природа WWF-България.

Старите гори са едни от последните кътчета дива природа, които са слабо повлияни от човека. Те все още съхраняват примери за биологично разнообразие, характерно за девствените гори, съществували някога в България. Eдинствено в старите гори дърветата достигат пределната за вида си възраст, често между 300 и 400 години и придобиват величествени размери от над 40 - 50 м височина и 1 - 2 м дебелина, като загиват, без да бъдат отсечени.

Днес старите гори у нас са съсредоточени най-вече в места, където достъпът все още е ограничен поради липсата на пътища или стръмен релеф. Могат да се видят предимно в резерватите, в националните паркове и в по-недостъпните високопланински райони и вододайни зони на Родопите, Стара планина, Рила, Пирин и Странджа.

Освен че са дом на удивително биоразнообразие, те опазват водите, предотвратяват ерозията и наводненията, пречистват въздуха и обогатяват почвите, поради което имат огромно значение за качеството на средата ни на живот, особено в условията на климатични промени.

3е-news.net