Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова заяви пред журналисти в МС, че с постановление на МС днес е била приета тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Tолтаксите ще са от 4 до 7 стотинки на километър за масовите тежкотоварни автомобили от 3.5 до 12 тона.

За по-тежките, над 12 тона, в зависимост от броя на осите, ще се плащат между 10 и 36 стотинки на километър.

Компенсаторната такса за ползване на платената пътна мрежа без толтакса варира от 150 до 750 лева.

Винетните такси остават непроменени за пътните превозни средства до 3,5 тона.

С тарифата се въвежда справедлив модел за таксуване на пътните превозни средства - които рушат повече, да плащат повече, каза министърът, цитирана от БТА.

Аврамова посочи, че толтаксите са обвързани и с екологичната категория на превозното средство, и с класа, и категорията на пътя - магистрали, първи и частично втори клас пътища. Тарифите са окончателните, на които се спряхме след множество разговори с превозвачите, заседание на Обществения консултативен съвет към министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Направили сме сериозни отстъпки от първоначалния вариант на тарифи, който беше представен за обсъждане в Съвета, и нашето мнение е, че сме направили разумните отстъпки, и тарифите, които предлагаме, са оптималният вариант, с който трябва да бъде заплащано преминаването по републиканската пътна мрежа за всички превозни средства над 3,5 тона, коментира министърът.

Кога влиза в сила системата

Електронната система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние - тол, ще бъде въведена и в търговска експлоатация най-късно до 1 март 2020 г. Дотогава ползвателите на платената пътна мрежа ще продължат да плащат винетна такса за пътните превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, както следва: месечна, седмична и дневна.

Толтаксите и автобусните превози

Ние смятаме, че както всички превозни средства над 3,5 тона, така и автобусите трябва да плащат толтакси, каза Аврамова. Проблемите на автобусните превозвачи, свързани с нерегламентираните превози и дългосрочните договори с общините, които не могат да бъдат променени, не трябва да бъдат решавани през заплащането на такса за преминаване по републиканската пътна мрежа, а да се намери тяхното решение в други нормативни документи, коментира министърът в отговор на журналистически въпрос. По думите й, вероятно може да бъде намерен и вариант с форсмажорно обстоятелство по Закона за обществените поръчки, за да може да се анексират дългосрочните договори с възложителите за извършване на превози, както и да се предприемат действия за ограничаване на нерегламентираните превози.

Вярвам, че въвеждането на толсистемата ще даде възможност за натрупване на средства, които са необходими за ремонт на пътната мрежа, каза Аврамова.