Сивите обороти трябва постоянно да бъдат на вниманието на приходните администрации. Затова правителството от лятото на 2018 г. е започнало нов проект за пълно обхващане на оборотите във всички сфери на икономиката. Този проект е по-известен като "дебат по Наредба номер 18" (за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти - б.р.). Това каза министърът на финансите Владислав Горанов в сградата на КНСБ по време на заключителния форум на проекта "Активно гражданско участие за превенция и ограничаване на недекларираната заетост в България", предаде БТА.

Тази наредба няма да разреши всички проблеми, но създава един инструментариум в полза на приходната администрация, такъв, че да не се допуска възможността за формиране на сиви обороти, отбеляза финансовият министър.

През годините са предприемани много мерки в борбата със сивата икономика, но това е "едно неравно състезание" между тези, които като бизнес модел и начин на живот искат да избегнат плащанията, изтъкна Горанов и изрази мнение, че е нужно по-голямо гражданско съзнание и нетърпимост към подобно поведение. Той увери, че в средите на финансовото министерство, НАП и митниците денонощно се мисли по тази тема.

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева добави, че истинската битка преминава през това всеки един български гражданин да има нетърпимост към сивата икономика. В България делът на лицата с недекларирана заетост е под средното европейски равнище - 15,9 процента, на фона на 16,3 на сто за Европа. Това обаче не е повод да не се търси решение на сериозните проблеми, които са поставени и в този проект, заяви Сачева.

Усилията, според нея, трябва да се насочат към разкриване на истинските причини за сивата икономика. По мнението на Сачева една от причините е липсата на данъчен морал. Има и ситуации, в които недекларираният труд е рационален избор. Затова всички предложения, които са представени в този проект, ще бъдат разглеждани, защото има нужда от промени в законодателството, за да стане по-гъвкаво, отбеляза министърът на труда и социалната политика.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров посочи, че последните показателите на Индекса "Икономика на светло" показват, че през последните 10 години сивата икономика намалява, но все още е над 20 процента. Това означава, че повече от 25 млрд. лева са недекларираните средства, което води до изкривявания в икономическия, социалния и обществено-политическия живот.

Димитров подчерта, че сивата икономика убива лоялната конкуренция. "Много е направено, но има и много още проблеми, които трябва да се разрешат", заяви Пламен Димитров и обяви, че КНСБ предлага промени в Кодекса на труда, Закона за обществените поръчки и други нормативни актове.