Правителството одобри предложението за прилагане на мярката - отлагане на плащането на вноските на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. от летищата във Варна и Бургас, съобщи пресслужбата на кабинета.

Тази мярка е одобрена от Европейската комисия, като отложеното плащане на годишното концесионно възнаграждение за 2020 г. следва да бъде извършено в срок до 31 януари 2021 г., а в срок до 31 октомври 2021 г. следва да бъде заплатен и уравненият размер на концесионното възнаграждение, чието изчисление ще се извърши въз основа на представения от концесионера през 2021 г. одитиран годишен отчет за 2020 г.

Мярката за подкрепа на ликвидността на летищата във Варна и Бургас помага да се отстранят сериозните смущения в икономиката в Черноморския регион и България. Тази мярка е част от поредицата мерки за икономическа подкрепа, предвидени от българското правителство.

Концернът Фрапорт, който ръководи летището във Франкфурт на Майн, спечели през 2006 г. 35-годишна концесия за летищата във Варна и Бургас, която може да бъде и удължена.