Правителството прие решение, с което одобри финансирането на публична общинска инфраструктура по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, съобщи пресслужбата на кабинета.

От бюджета на Министерството на икономиката по бюджета на Агенцията "Пътна инфраструктура" /АПИ/ ще бъдат предоставени средства за изграждането на кръгово кръстовище на републиканския път 1-5 "Димитровград-Хасково". Изграждането на предвидената инфраструктура ще способства за увеличаване на темпа на развитие на производствената дейност и в съседните индустриални имоти в общините Димитровград и Хасково.

От бюджета на Министерството на икономиката също на АПИ ще се предоставят средства за изграждане на кръгово кръстовище на бул. "Ломско шосе" и ул. "Полето" в регулацията на Костинброд, област Софийска. Инфраструктурата ще се ползва от всички съществуващи и потенциални потребители при равни и недискриминационни условия, включително и предприятията от промишлената зона на Костинброд, техните служители, доставчици и клиенти. Изграждането на кръговото кръстовище ще допринесе за канализиране на транспортните потоци и подобряване на безопасността на движение, както и за по-добро регулиране на движението, което е с висока степен на натовареност, допълват от МС.

Съгласно друго правителствено решение, от бюджета на Министерството на икономиката на област Пловдив ще се предоставят средства за изграждане на елементи на общинска инфраструктура. В с. Царево ще бъде изградена канализация и продължен общински път, изграден с асфалтова настилка.

Община Марица е на едно от челните места по привлечени инвестиции и изграждането на упоменатата инфраструктура ще допринесе за по-нататъшното развитие на Индустриалната зона Марица, което ще има благоприятно въздействие върху целя район.

На правителственото заседание също така е взето решение имот - частна държавна собственост в с. Герман, да бъде апортиран вместо в капитала на "Национална компания индустриални зони" ЕАД в "Държавната консолидационна компания" ЕАД - София, с оглед необходимостта от създаване на архивохранилище.