Изплатени са обезщетенията на стопаните за пропаднали площи от градушки и други климатични събития, съобщи във Велико Търново министърът на земеделието Десислава Танева.

Тя подчерта, че за първи път обезщетенията са изплатени в рамките на същата календарна година, преди две седмици. Общата сума е малко над 4 милиона лева за засегнати площи в размер на сто хиляди декара, каза министърът и отбеляза, че щетите през тази година не са по-големи от предходни години.

Министър Танева посочи, че е готов нормативният пакет от мерки относно регулацията на животновъдните обекти и мерките за биосигурност. Те предвиждат всяко животно, отглеждано в България да бъде регистрирано, да бъде в стопанства, с определени нива на биосигурност.

Дори в личните стопанства домашните свине трябва да са регистрирани, не могат да бъдат отглеждани свободно, а в пространства, ограничени с огради и само до три броя, от порода свине за угояване, каза още тя. Всяко стопанство трябва да попада в обхвата на официален ветеринарен лекар, а всяко населено място чрез Областната дирекция за безопасност на храните трябва да има сключен договор с участъков ветеринарен лекар, който да извършва контрола, превенцията, и където се налага лечение, като този регламент включва и личните стопанства, посочи Танева. Министърът отбеляза, че предстои планираните мерки да бъдат коментирани с неправителствения сектор, а на 4 ноември те ще бъдат качени на сайта на министерството за обществено обсъждане.

Министър Десислава Танева изнесе публична лекция пред студентите от Стопанския факултет на Великотърновския университет на тема "Ролята на Общата селскостопанска политика в развитието на българското земеделие". Тя посочи, че България иска запазване на бюджета за общата селскостопанска политика, заедно с още 19 държави от ЕС.