Износът на стоки от България към страните от Европейския съюз и към трети страни нарасна през октомври със 7,4% спрямо същия месец на предходната година, достигайки 5,3761 млрд. лева. В същото време вносът в нашата страна се увеличи с 13,6% до 6,198 млрд. лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Общото външнотърговско салдо през десетия месец на 2018 година обаче остана отрицателно и в размер на 821,9 млн. евро спрямо дефицит за 452,4 млн. лева година по-рано.

За първите десет месеца на годината общият износ на България нарасна слабо с 1,4% спрямо същия период годината по-рано, достигайки 46,0398 млрд. лева, докато вносът се увеличи с 8,1% до 52,3432 млрд. лева, при което търговският дефицит се разшири до 6,3034 млрд. лева спрямо отрицателен баланс за 3,0193 млрд. лева през януари - октомври 2017 година.

В рамките на месец октомври износът на България в посока ЕС се повиши с 6,5% на годишна база до 3,4494 млрд. лева, докато в посока трети страни нарасна с 9,1% до 1,9267 млрд. лева. В същото време вносът в нашата страна от ЕС се повиши с 2,2% до 3,6433 млрд. лева, а от трети страни импортът се увеличи с цели 34,9% до 2,5547 млрд. лева.

Търговският баланс през октомври спрямо останалите страни от Европейския съюз е отрицателен и в размер на 193,9 млн. лева, като в рамките на първите десет месеца на годината е на дефицит от 1,6407 млрд. лева. Дефицитът спрямо трети страни през октомври е в размер на 628,0 млн. лева и се увеличава до 4,6627 млрд. лева през периода януари - октомври 2018 година.