"Поведението на държавните енергийни дружества на борсата отговаря напълно на ангажиментите по европейското и българското законодателство". Това е казала енергийният министър Теменужка Петкова на среща с представители на работодателските и синдикалните организации, на която бе обсъдено състоянието на пазара на електроенергия и мерките за неговото стабилизиране, съобщиха от Министерството на енергетиката.

По думите на енергийния министър през 2018 г. производството на електроенергия в България се е увеличило с 2,3 на сто спрямо 2017 г. През януари тази година износът на енергия от страната е нараснал с 200 процента в сравнение със същия период на миналата година, което е показвало сериозния интерес от страна на съседните пазари към произведената у нас енергия, е допълнила тя.

Петкова е подчертала, че пазарът "ден напред", който функционира в рамките на "Българска независима енергийна борса" ЕАД, се е развил през последната година. Изтъргуваните количества през 2017 г. са 4 тераватчаса, а през 2018 г. - 6 тераватчаса.

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД и ТЕЦ "Марица-изток" 2 са увеличили предлаганите количества енергия на пазар "ден напред". "Национална електрическа компания" ЕАД също ще ги увеличи при наличие на подходящи условия. Това е в изпълнение на поетия ангажимент през втората половина на януари, се посочва в съобщението.

В средата на месеца Петкова заяви, че ще се търсят възможности дружествата от държавната енергетика да осигурят допълнителни количества електроенергия за борсовия пазар "ден напред". Това е една от мерките за стабилизиране на пазара.

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов е заявил на срещата днес, че предстои да се разшири пакетът от стандартизирани продукти, които ще се предлагат на борсата, допълниха от енергийното ведомство.