През периода януари - март от България общо са изнесени стоки на стойност 13 942.1 млн. лв., което е с 8.9 на сто повече в сравнение със същия период на предходната година, показват предварителни данни на Националния статистически институт. През март 2019 г. общият износ на стоки възлиза на 4 733.3 млн. лв. и се увеличава с 5 на сто спрямо същия месец на предходната година.

През периода януари - март 2019 г. общо в страната са внесени стоки на стойност 15 253.2 млн. лв. (по цени CIF), или с 3.5 на сто повече спрямо същия период на 2018 година. През март 2019 г. общият внос на стоки намалява с 0.1 на сто спрямо същия месец на предходната година и възлиза на 5 113.4 млн. лева.

Общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно през периода януари - март 2019 г. и е на стойност 1 311.1 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото през периода януари - март 2019 г. също е отрицателно и е в размер на 264.6 млн. лева. През март 2019 г. общото външнотърговско салдо (износ FOB - внос CIF) е отрицателно и е на стойност 380.1 млн. лева. По цени FOB/FOB салдото също е отрицателно и е в размер на 61.4 млн. лева.

През периода януари - март износът на стоки от България за трети страни нараства с 13.4 на сто в сравнение със същия период на предходната година и е на стойност 4 335.0 млн. лева. Основни търговски партньори на България са Турция, Китай, Сърбия, Съединените американски щати, Руската федерация и Република Северна Македония, които формират 51.4 на сто от износа за трети страни. През март 2019 г. износът на стоки от България за трети страни нараства с 10.4 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 460.5 млн. лева.

Вносът на стоки в България от трети страни през периода януари - март 2019 г. се увеличава с 11.2 на сто в сравнение със същия период на 2018 г. и е на стойност 5 506.6 млн. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Руската федерация, Турция, Китай и Сърбия. През март 2019 г. вносът на стоки в България от трети страни нараства с 8.6 на сто спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 1 596.7 млн. лeвa.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни през периода януари - март 2019 г. е отрицателно и е в размер на 1 171.6 млн. лева. По цени FOB/FOB (след елиминиране на разходите за транспорт и застраховки при внос на стоки) салдото също е отрицателно и е на стойност 687.9 млн. лева. През март 2019 г. външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) с трети страни е отрицателно и е на стойност 136.2 млн. лева.