През миналата година България е изнесла оръжия и продукти, свързани с отбраната за 1,219 млрд. евро. Най-голяма част от осъществения износ е за Саудитска Арабия, Индия, САЩ и Ирак. Общата стойност на реализирания внос на подобни изделия е 247 млн. евро, основно от Полша, Сърбия и Румъния. Това е записано в Доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката, който депутатите приеха. 

Депутатът от БСП Славчо Велков препоръча по-голям контрол от страна на държавата.

"България е един от сериозните износители на оръжие за района на Близкия изток, но не като държавна политика, а като политика на 19-20 фирми. Това носи приходи, носи приходи на частни фирми и на онези, които го препродават. Така че очевидна е нуждата от експортен контрол. Ако наистина беше вярно това, че има 1,2 млрд. приход, би трябвало да видим в приходното перо на Бюджета стотици милиони приход от данък печалба, а такова нещо няма", посочи депутатът. 

Според представители на бранша, тези обеми и получените приходи от износа на военна продукция надхвърлят резултатите от 70-те и 80-те години на миналия век, смятани за най-добрите за българския военно-промишлен комплекс.