През юни растежът на заетостта в САЩ се ускори изненадващо рязко до 224 хиляди нови работни места след слабото нарастване през май с едва 72 хиляди, което може би ще отслаби опасенията за забавяне на трудовия пазар и на водещата световна икономика. Силните данни обаче вероятно ще парират и голям част от пазарните очаквания за предстоящо още този месец понижаване на лихвите от страна на Федералния резерв на САЩ.

Неселскостопанската трудова заетост се увеличиха през юни с цели 224 000 нови работни места при осреднени очаквания на финансовите пазари за по-сдържан растеж с около 160 000, показват данни на Министерството на труда. В същото време сумарните данни за предходните два месеца претърпяха известна низходяща ревизия с общо 11 000 работни места, като тези за април бяха ревизирани надолу до 216 000 (от предишна оценка за растеж с 224 000), а тези за май - надолу до 72 000 (от предишна оценка за ръст с 75 000).

Въпреки доста по-силните данни за заетостта, нивото на безработица в САЩ се повиши слабо през юни до 3,7% при очаквания за стабилизация в 49-годишно дъно от 3,6%, достигнато през април и май (най-ниска безработица от декември 1969-а година). Основна причина за известното нарастване на нивото на безработица обаче е фактът, че в рамите на юни над 300 000 американци се вляха в трудовия пазар, за да търсят работа.

През юни в частния сектор на американската икономика бяха разкрити 191 000 работни места, а в държавния сектор бяха добавени 33 000 работни места, голяма част от които вероятно се свързват с предстоящото официално преброяване на населението в САЩ през 2020-а година.

Броят на наетите в сферата на професионалните и бизнес услуги се увеличи с цели 51 000, в здравеопазването - с 35 000, а в транспортния бизнес - с 24 000, докато в промишлеността бяха разкрити 17 000 нови работни места, а в строителството - 21 000.

Средното почасово заплащане на труда в САЩ пък нарасна през юни с 6 цента, или с 0,22% спрямо май, достигайки 27,90 долара на час. На годишна база осредненото заплащане на труда нарасна за втори пореден месец с 3,1% при очаквания за повишение с 3,2%. Малко по-слабият от очакваното растеж на часовото заплащане е пореден знак за липсата на сериозен инфлационния натиск въпреки все още силната трудова заетост и рекордно ниска безработица. Продължителността на средната работна седмица остана за втори пореден месец на ниво от 34,4 часа.

Днешният силен доклад за пазара на труда в САЩ през юни може да постави под въпроса очакваното в последно време от финансовите пазари понижение на основната американска лихва от Фед в края на юли. Преди тези данни инвеститорите се надяваха, че в края на месеца Фед може да понижи дори с цели 50 базисни пункта федералната фондова лихва, която е в диапазона между 2,25% и 2,50%. Солидният ръст на новите работни места с 224 хиляди обаче може да постави под въпрос дори намаляване на основната лихва в САЩ с 25 базисни пункта.