Агенцията по заетостта, като част от мрежата EURES, в сътрудничество с немската Федерална агенция по труда и EURES Германия, организират през ноември информационни събития в Пазарджик, Благоевград и Враца. Мероприятията имат за цел да разяснят на заинтересованите български граждани условията за живот и работа в Германия, както и да предложат на сънародниците ни възможности да натрупат стабилен професионален опит при немски работодатели.

По време на информационните събития консултантите от Международната служба за трудово посредничество на Бавария и Долна Саксония - Бремен на немската обществена служба по заетостта ще представят свободни работни места в Германия в секторите на хотелиерството и ресторантьорството, строителството и занаятите. Екипите на място ще предоставят и информация относно възможностите за търсене и ефективно кандидатстване за свободна позиция в Германия, социално осигуряване, възможности за финансова подкрепа. Участието в срещите и всички услуги на Международната служба за трудово посредничество са безплатни и без допълнителни ангажименти.

Графикът за мероприятията е както следва:

05.11.2019 г. - Пазарджик (Адрес: гр. Пазарджик, ул. "Екзарх Йосиф" № 15А, ет. 3)

06.11.2019 г. - Благоевград (Адрес: град Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" № 1)

07.11.2019 г. - Враца (Адрес:гр. Враца, бул. "Втори юни" № 10)

Програмата за събитията включва презентация от 14:00 до 15:00 ч., последвана от отворена сесия за въпроси и отговори и възможност за участие в интервюта за работа от 15:15 до 17:00 ч. По време на интервютата, кандидатите ще имат възможност директно да получат от консултантите оценка на възможностите им за намиране на работа в Германия.

Участниците могат да носят на място автобиографията си със снимка, за да се регистрират лесно и безплатно за атрактивни свободни работни места в Германия. Допълнителна информация за изготвяне на автобиография е достъпна на: https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Работните места ще бъдат публикувани на eures.bg

Тези събития са част от широкия набор услуги, които предоставя EURES мрежата в България:

- Индивидуални услуги за търсещи работа лица - консултиране за условията за живот и труд и за пазара на труда в страните от ЕС/ЕИП и Швейцария, за кандидатстване за обявени работни места и други;

- Индивидуални услуги за работодатели от ЕС/ЕИП (включително за български компании, които желаят да набират персонал от ЕС/ЕИП) - консултиране за набиране на персонал, оказване на съдействие при изготвяне на заявка за свободно работно място, публикуване на оферти, предварителен подбор по документи и други;

- Организиране на EURES събития - Европейски дни на труда и други трудови борси, информационни дни, събития за набиране на персонал и други.