Варна "тежи" най-много на картата в Северна България. Така коментира икономистът Петър Ганев резултатите от анализ на икономическото и социално развитие на областите в Северна България, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ).

За 2019 г. над половината от БВП и от добавената стойност в Североизточния район за планиране е във Варна, както в индустриално отношение, така и в услугите. Но географско и като свързаност Варна трудно може да окаже съществено влияние далеч извън рамките на Североизточния регион, коментира експертът, допълва БТА.

В Северния централен район е доста по балансирано разпределението между трите водещи центъра - Габрово, Русе и Велико Търново. Северозападният район, който е най-бедният, изглежда сравнително балансиран, но там липсва на център, който да успее да промени средата, като Плевен би следвало да е такъв, според броя на населението, но той не се отличава драматично като БВП от Враца, чиято тежест идва от АЕЦ "Козлодуй", става ясно от анализа.

По отношение на динамиката на ИКТ сектора по брой наети в Северозападния район те са около 1000 - 1100 души, с отчетен ръст във Враца. В сектора като цяло са заети над 100 000 души и 80 на сто от тях са в София, напомни експертът. В Североизточния район броят на заетите вече е 4500, като Варна и Пловдив се борят за втората позиция по ръст на ИКТ сектора след София.

В Северния централен район заетите в ИКТ сектора са около 2100. За ръста допринасят и някои от инвестициите в сектора - например в Габрово.